روند تخصیص یک درصد اعتبار اختصاص یافته دستگاهها به حوزه بانوان

معاون توسعه و مدیریت منابع استاندار لرستان از مشخص شدن روند تخصیص یک درصد اعتبارات اختصاص یافته دستگاه ها به حوزه بانوان خبر داد.

به گزارش قاب خبر، علی جهانی در حاشیه جلسه بررسی یک درصد اعتبار حوزه  بانوان در دستگاه ها، گفت: ۳۰ درصد این اعتبار به بانوان هر دستگاه و مابقی آن به کارهای عمومی حوزه بانوان استان اختصاص داده شد.

وی تصریح کرد: در این راستا همچنین مصوب شد از ۷۰ درصد اعتبار امورات عمومی حوزه ی بانوان، مقدار ۵۰ درصد در راستای اجرایی سازی برنامه های مطابق با آئین نامه اجرایی بند ح تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۲تخصیص داده شود.

معاون استاندار ادامه داد: پنجاه درصد دیگر اعتبارات بخش امورات عمومی حوزه ی بانوان برای اجرای برنامه های استانی حوزه بانوان با تأیید مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری اختصاص داده شد.