رفع تبعیض و بی عدالتی در پرداخت حقوق کارگران شهرداری

شهردار بروجرد از بی تفاوتی در میان برخی مدیران مجموعه شهرداری نسبت به معوق ماندن حقوق کارگران اظهار تأسف کرد و گفت: بایستی تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا حقوق کارگران شهرداری بروجرد، به موقع و هماهنگ با سایر کارکنان اداری و ستادی شهرداری پرداخت شود.

به گزارش قاب خبر: یحیی عیدی بیرانوند افزود: هیچ تبعیض و بی عدالتی در این زمینه قابل توجیه نیست و باید این رویه غلط در شهرداری اصلاح شود .

عیدی بیرانوند با اشاره به رفع تبعیض تاریخی در شهرداری ها در خصوص تاخیر درپرداخت حقوق کارگران خدمات شهری، اظهار کرد: خط قرمز من ،پرداخت حقوق و دستمزد کارگران خدمات شهری و فضای سبز است ؛حتی اگر شده خودمان در حوزه های اداری با تاخیر حقوق دریافت کنیم این عزیزان نبایستی در دشواری قرار بگیرند.

شهردار بروجرد با هشدار به مدیران مرتبط خواستار پرداخت هماهنگ و همزمان حقوق کارگران تنظیف و فضای سبز با سایر کارمندان و کارکنان شهرداری بروجرد شد .

یحیی عیدی بیرانوند با اظهار تاسف از تاخیر ۱۸ روزه حقوق کارگران ،خطاب به مدیران گفت: تاسف آور است که در هجدهمین روز از آذرماه باشیم و با وجود تامین منابع مالی جهت پرداخت دستمزد کارگران مناطق ۲ و ۳ ، کارگر خدمات شهری با آن همه سختی و مشقتی که در این روزهای برگ ریزان و بارانی متحمل شده ،هنوز حقوق آبان ماه خود را دریافت نکرده باشد.

وی ادامه داد: فراموش نکنیم در روزهای بارندگی اخیر،این کارگران زحمتکش شهرداری بودند که با تلاش و همت مانع از بروز مشکلات ناشی از بارش باران شدند.