رعایت استانداردها اولویت حمایت از حقوق مصرف کننده

رئیس اتاق اصناف خرم آباد گفت: رعایت استانداردها اولویت حمایت از حقوق مصرف کننده است.

به گزارش قاب خبر: حشمت رحیمی ؛ حمایت از حقوق مصرف کنندگان را از اهداف اصلی اصناف، و رعایت استاندارد ها را از اولویت های این امر برشمرد.

مدیرکل استاندارد لرستان نیز گفت: برگزاری دوره های آموزشی، نشست با اتحادیه ها، گشت های مشترک در شهرستانها، آزمون دوره ای وسایل سنجش، اصالت سنجی نشان استاندارد با استفاده از سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ، ترویج فرهنگ استاندارد در بین واحدهای صنفی، و اجرای مواد قانونی (تبصره ۳ ماده ۵۹ قانون نظام صنفی) جهت برخورد با کالاهای فاقد پروانه استاندارد در بازار در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان اجرا می شود.

مرضیه قنبریان ادامه داد: به استناد بند ۸ ماده ۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ترویج سامانه بین المللی یکا‌ها (SI) به عنوان سامانه رسمی اندازه شناسی قانونی در کشور و برسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، از ماموریت ها و وظایف سازمان ملی استاندارد ایران است.

وی تصریح کرد: هم چنین با توجه به ماده ۱۵ قانون مذکور، هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت های مقرر، توزیع و فروش این گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق قانون برخورد می شود.