رسیدگی به ۴ هز ار و ۸۲۷ دادخواست کارگری کارفرمایی

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان لرستان از رسیدگی مراجع حل اختلاف و تشخیص به 4 هزار و 827 دادخواست در استان خبر داد .

به گزارش قاب خبر: علی آشتاب تصریح کرد: رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف صورت می گیرد.

وی اظهار کرد : در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ این هیات ها به تعداد ۴ هزار و ۸۲۷ دادخواست رسیدگی کرده اند که منجر به صادر شدن تعداد ۳ هزار و ۲۲۳ رای منجر شده است .

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان گفت: یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اتخاذ شده وزارت متبوع برطرف کردن دعاوی بین کارگران و کارفرمایان به‌صورت سازشی می باشد.

وی تصریح کرد : با همکاری و هم افزایی با کارگران و کارفرمایان تلاش همکاران در مرحله اول سازش بین آنهاست که در شش ماهه نخست سالجاری تعداد یک هزار ۳۳۴ رای یعنی ۴۴ درصد آراء صادر بصورت سازشی حل فصل شده است .

آشتاب با اشاره به امنیت شغلی و صیانت از نیروی کار در استان، عنوان کرد: صیانت و امنیت از نیروی کار و اشتغال پایدار در گرو حفظ بنگاه های اقتصادی و پشتیبانی و حمایت از تولید کنندگان است و مراجع حل اختلاف مصداق بارز سه جانبه گرایی بوده که در این کل تعداد ۲۱ هیات حل اختلاف و ۱۰ هیات تشخیص فعالیت می کنند .