رسیدگی به ۳۱ فقره شکایت عدم کیفیت محصولات تولیدی

مدیرکل استاندارد لرستان از رسیدگی به 31 فقره شکایت مبنی بر عدم کیفیت محصولات تولیدی خبر داد.

به گزارش قاب خبر : مرضیه قنبریان گفت: در ۹ ماهه سال جاری، ۳۱ فقره شکایت به اداره کل استاندارد استان ارجاع داده شده است.

وی تصریح کرد: شکایات واصله که مربوط به عدم کیفیت محصولات تولیدی خارج از استان است. که جهت بررسی به اداره کل استاندارد استان مربوطه ارجاع داده می شود و در صورت وارد بودن شکایت، جبران خسارت توسط تولید کننده انجام می گیرد.

مدیرکل استاندارد استان اظهار کرد: هم چنین شکایاتی که نیاز به پیگیری در مراجع قضایی و محاکم حقوقی داشته باشند، از طریق واحد حقوقی اقدام می شود.