رسالت منابع طبیعی؛ حفظ وضع موجود مراتع و جنگل ها

قاب خبر: معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: کارگاه آموزشی تهیه طرح های مرتعداری با حضور طهماسبیان و کمالی از مدیران دفتر فنی مرتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در استان لرستان برگزار گردید.

به گزارش قاب خبر: معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  لرستان گفت: حفظ وضع موجود مراتع و جنگل ها، رسالت اصلی منابع طبیعی است.

احسان سهرابی؛  مرتع را زمینی با پوشش گیاهی طبیعی خودرو که غالباً یک ساله و چندساله، بوته ای، بعضاً درختچه ای و یا دارای درختان پراکنده بوده و در فصل چرا عرفاً مورد تعلیف دام قرار می گیرد، معرفی کرد.

وی گفت: مرتع یکی از منابع تامین غذای دام اهلی و وحوش است و دارای کارکردهای متعددی از قبیل حفظ آب و خاک، ارزش های زیست محیطی، گیاهان دارویی و صنعتی می‌باشد.

سهرابی سند مدونی از مجموعه اقداماتی که به منظور مدیریت پایدار مراتع با هدف حفظ، احیاء، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری صحیح و استمرار تولید در محدوده معینی از مراتع که معمولا سامان عرفی قانونی نامیده می شود را طرح مرتعداری دانست و افزود: البته طرح بایستی به تصویب سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و یا واحدهای تابعه استانی برسد که سندیت داشته باشد.

سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که حفظ وضع موجود مراتع و جنگل ها، رسالت اصلی منابع طبیعی است، خاطرنشان کرد: در این کارگاه دو روزه، در روز اول مبانی و شیوه نامه فنی تهیه طرح مرتعداری برای کارشناسان تشریح شد که در روز دوم، بازدید از طرح های مرتعداری استانی در دستور کار قرار دارد.

گفتنی است در این کارگاه، روش احاله مدیریت طرح‌ها توسط بهره برداران عرفی بیان شد.