رزمایش” دفاع از مقر” خودحفاظتی مخابرات منطقه لرستان

مدیر مخابرات منطقه لرستان گفت: رزمایش دفاع از مقر خودحفاظتی نیروهای اداری مخابرات منطقه لرستان برگزار شد.

به گزارش قاب خبر: نبی الله شمسی فر اظهار کرد: این رزمایش با هدف ارتقاء امنیت ، حفاظت از اماکن و تاسیسات مخابراتی در مواجهه با بحران ها به همت پایگاه مقاومت بسیج شهید قندی در ساختمان مرکزی و مراکز فنی برگزار شد.