راه اندازی ۲۸ رشته جدید در مقاطع مختلف در علوم پزشکی لرستان

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: ۲۸ رشته جدید در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی و دستیاری از مهر ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۸ در این دانشگاه راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش قاب خبر: دکتر صدیقه ندری افزود:در سال گذشته سند توسعه متوازن طراحی شد و برنامه عملیاتی برای آموزش تدوین و تا سال ۱۴۰۸ رشته هایی که زیرساخت آنها در استان موجود باشد تاسیس می شود.

وی ادامه داد: با موافقت شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چهار رشته دستیاری دندانپزشکی از سال ۱۴۰۱ در استان فعال می شود و تلاش می شود در رشته زنان نیز به زودی اقدامات لازم انجام می شود.

ندری بیان کرد: در حال حاضر ۴۷ رشته مقطع در ۹ دانشکده با حضور چهار هزار و ۱۰۰ دانشجو و بیش از ۳۰۰ عضو هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان فعال است.

وی ادامه داد: ۱۵رشته کارشناسی ارشد، پنج رشته دستیاری در این دانشگاه فعال است و امسال ۲ رشته در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مامایی و سلامت جامعه به رشته های این دانشگاه اضافه شده است.

ندری بیان کرد: همچنین کارشناسی هوش‌بری بروجرد اولین گروه دانشجویی را در سال تحصیلی جدید پذیرش کرده است.

معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار کرد: موافقت اصولی دانشکده توانبخشی بر خلاف سختی های زیاد نیز اخذ شده است و بزودی رشته فیزیوتراپی در این راستا راه اندازی می‌شود.

ندری عنوان کرد: بورد تخصصی رشته ارشد فناوری اطلاعات سلامت و ارشد فیزیک پزشکی نیز در هفته اینده در استان حضور خواهند یافت و در سال اینده در این رشته دانشجو جذب می شود.