راه اندازی بلوک های زایمانی LDR در بیمارستانهای استان 

معاون درمان علوم پزشکی لرستان گفت: اقدامات خوبی در خصوص راه اندازی بلوک های زایمانی و اتاق های ال دی آر در سطح بیمارستان های استان صورت گرفته است.

به گزارش قاب خبر: صالح آزاد بخت تصریح کرد: برای تکمیل زیرساخت های اتاق های ال دی آر در بیمارستان های استان هیچ مشکلی از نظر تامین اعتبار وجود ندارد و روسای بیمارستان ها ظرف یک ماه آینده تمام بسترهای لازم را فراهم نمایند.

وی ادامه داد: ترویج زایمان طبیعی و کاهش میزان سزارین یکی از سیاست های کلان نظام و وزارت بهداشت در راستای تحقق برنامه تحول نظام سلامت است.

صالح آزاد بخت تصریح کرد: افزایش زایمان طبیعی و کاهش سزارین ، جز سیاست های کلان نظام است و تاکید وزارت بهداشت روی اندیکاسیون های درمان ناباروری ، کاهش درد زایمانی و راه اندازی بلوک های زایمانی است

آزادبخت اظهار کرد: علاوه بر خرید تجهیزات مورد نیاز برای اتاق های ال دی آر که یک فضای فیزیکی مناسب است ؛ در صددیم تا پایان سال نسبت به استخدام نیروی مامایی بر اساس اخذ مجوزهای لازم ؛ اقدام شود .

معاون درمان دانشگاه گفت: در مجموع ۴۱ نفر نیروی متخصص در مورد زنان و زایمان در سطح استان فعالیت می کنند و این عدد قابل قبولی است.

وی گفت: تلاش می شود در سطح بیمارستان های دانشگاهی آنکالی دوم هم وجود داشته باشد زیرا آنکالی اول به عنوان آنکالی مقیم تلقی می شود و چنانچه نیروهای طرحی مایل به تمدید طرح باشند ؛ هیچ منعی وجود ندارد و حتی می توانند در صورت مقیمی ، مجوز مطب را هم دریافت نمایند و در بیمارستان تامین اجتماعی هم به ارائه خدمت بپردازند.