راه اندازی ایستگاه پمپاژ نیله خرم آباد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: ایستگاه پمپاژ نیله خرم آباد راه اندازی شد و آب کاکارضا به خلیل آباد رسید.

به گزارش اختصاصی قاب خبر: داریوش حسن نژاد تصریح کرد: با راه اندازی این ایستگاه پمپاژ حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه نیله، خلیل آباد و ریمله از دیم به آبی تبدیل می شوند.