راه اندازی آخرین ورژن دستگاه آنژیوگرافی در بیمارستان شهید مدنی

رئیس بیمارستان شهید مدنی خرم آباد گفت: آخرین ورژن دستگاه آنژیو گرافی PHILIPS در این مرکز راه اندازی شده است.

به گزارش اختصاصی قاب خبر: آرش امین اظهار کرد: انواع آنژیوگرافی که در ایران انجام می شود را میتوان با استفاده از این دستگاه انجام داد.

وی تصریح کرد: برای خرید و راه اندازی این دستگاه مبلغ ۱۴ میلیارد تومان هزینه شده است‌.