دستگیری متخلفین شروع به شکار در پناهگاه حیات وحش سفید کوه ازنا

مسئول پناهگاه حیات وحش سفید کوه ازنا از دستگیری دو نفر متخلف زیست محیطی حین شروع به شکار در این منطقه خبر داد.

به گزارش قاب خبر: ابراهیم قنبرزاده گفت: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست این منطقه حین گشت و کنترل در سطح پناهگاه حیات وحش، موفق به شناسایی و دستگیری دو نفر متخلف زیست محیطی و کشف یک قبضه اسلحه تک لول از آنها شدند.

قنبرزاده تصریح کرد: از این متخلفین زیست محیطی علاوه بر یک قبضه اسلحه تک لول ساچمه زنی، ۹ عدد فشنگ دست ساز غیر مجاز چهارپاره، ۶ عدد فشنگ ساچمه زنی، ۷ عدد پوکه و دو دستگاه دوربین چشمی کشف و ضبط گردید.

وی گفت: این متخلفین که قصد شکار حیات وحش را داشتند و همچنین در فصل ممنوعه و جفت گیری حیات وحش وارد منطقه شده بودند و بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات شکار و صید اقدام به تیراندازی به سمت حیات و حش نموده بودند که پس از چند ساعت تعقیب و گریز توسط محیط بانان این منطقه دستگیر شدند.

قنبر زاده ادامه داد: عمل ارتکابی صورت گرفته بر اساس قوانین شکار و صید جرم محسوب می شود پرونده این متخلفین پس ازبازجویی مقدماتی جهت سیر مراحل قضایی به دادگستری شهرستان ارجاع و ادوات کشف شده از آنها تا صدور رأی قطعی به صورت امانی زیر نظر این اداره باقی می ماند.