دستگیری شکارچیان حرفه ای در ارتفاعات منطقه شکار و صید ممنوع گرین سلسله

قاب خبر: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلسله گفت: با تلاش نیروهای یگان حفاظت محیط زیست سلسله دو نفر شکارچی که بر خلاف قوانین و مقررات شکار و صید اقدام به شکار یک رأس بز کوهی نموده بودند بعد از دو شبانه روز در ارتفاعات منطقه شکار و صید ممنوع گرین دستگیر شدند.

به گزارش قاب خبر: علیرضا رحیمی اظهار کرد: با توجه به گشت و کنترل شبانه روزی نیروهای این اداره در سطح منطقه شکار و صید ممنوع گرین، متوجه حضور دو نفر شکارچی شدند که در حال تعقیب و گریز و تیراندازی به سمت بزهای کوهای بودند که محیط بانان با رصد و دوربین کشی در ارتفاعات این منطقه متخلفین را شناسایی و بلافاصله جهت دستگیری آنها اقدام می کنند.

وی افزود: با برنامه ریزی دقیق و کمین در ارتفاعات بعد از دو شبانه روز موفق به دستگیری شکارچیان شده که از آنها لاشه یک رأس بزکوهی شکار شده به همراه سایر ادوات کشف و ضبط گردید.

رحیمی تصریح کرد: با توجه به اینکه متخلفین اقدام به مخفی کردن اسلحه های خود در کوه کردند ملزم به آوردن اسلحه گردیدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلسله گفت: پرونده این متخلفین پس از تنظیم صورتجلسه اولیه جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.