درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال در لرستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: طرح درمان کودکان زیر هفت سال به تمام مراکز درمانی این استان ابلاغ شده و در ۱۸ مرکز دولتی در حال انجام است.

به گزارش قاب خبر: بهرام دلفان تصریح کرد: در راستای اجرای برنامه حمایت از خانواده، طبق مصوبه هیات وزیران از نهم اسفند ماه سال گذشته تمام خدمات بستری و سرپایی از جمله ویزیت، آزمایشگاه و تصویربرداری برای کودکان زیر هفت سال رایگان است و سهم بیماران توسط سازمان های بیمه گر پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه مواردی که در تعهد سازمان های بیمه گر نباشد توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت می شود،افزود: اکنون این طرح در همه بیمارستان های دولتی دانشگاهی استان از جمله بیمارستان تخصصی کودکان در حال اجرا است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی با بیان اینکه این طرح در جهت اجرای برنامه حمایت از خانواده و تحقق هرچه بیشتر عدالت در سلامت اجرا می شود، افزود: خدمات درمانی از جمله سرپایی، بستری، اورژانس، معاینه، آزمایشگاه، تصویربرداری، توانبخشی و غربالگری مشمول این طرح می باشد.

دلفان با اشاره به اینکه اجرای طرح مذکور شامل داروی درمان سرپایی نمی شود، اضافه کرد: طرح رایگان شدن خدمات درمانی برای کودکان زیر هفت سال از اسفند ماه سال گذشته در دولت مصوب و فرآیندهای عملیاتی شدن آن در دانشگاه علوم پزشکی لرستان پیگیری و اجرا شد.

وی عنوان کرد:کودکان یکی از گروه‌های سنی حساس و مهم در نظام سلامت هستند بنابراین اگر افراد از بدو تولد و دوران کودکی، سالم باشند و تندرستی آنها حفظ شود، کیفیت زندگی و طول عمر آنها ارتقا می یابد که این یکی از مهمترین عوامل برای بهبود نظام سلامت و شاخص توسعه در جوامع به‌شمار می رود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه کودکان زیر هفت سال جهت بهره مندی از این طرح باید دارای بیمه های پایه باشند ادامه داد: رایگان شدن هزینه های درمانی برای کودکان سبب عدالت بیشتر در حوزه پزشکی می شود.ایرنا