درخشش گروه سرود و همخوانی “آسمان” در جشنواره ملی سرود فجر

گروه سرود و همخوانی آسمان در نخستین دوره جشنواره ملی سرود فجر موفق به کسب عنوان برگزیده در بخش منطقه‌ای شد و به مرحله کشوری راه پیدا کرد.

به گزارش قاب خبر: جشنواره ملی سرود فجر در بخش منطقه‌ای در بخش سرود به مدت دو روز از ۲۸ تا ۲۹ ماه در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران برگزار شد.

گروه‌های حاضر در این دوره از میان ۸۰۰ اثر ارسالی ۸۱ گروه سرود منتخب از سراسر کشور حاضر بودند و ۲۰ گروه در مجموع در بخش منطقه‌ای انتخاب شده و به مرحله کشوری راه یافتند و در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به رقابت با یکدیگر می پردازند که در این میان گروه سرود و همخوانی آسمان نماینده استان لرستان در این جشنواره در مرحله کشوری حضور دارد.