خروج‌ اقتصاد ایران از وضعیت اضطرار

وزیر اقتصاد گفت: دولت سیزدهم در تنگناهای اقتصادی دولت را تحویل گرفت و توانست در مدت کوتاهی اقتصاد کشور را از حالت اضطرار خارج کند و هم اکنون «متغیرهای واقعی اقتصاد» بهبود یافته و «متغیرهای اسمی اقتصادی» نظیر تورم نیز در شیب نزولی قرار گرفته‌اند.  

به گزارش قاب خبر: خاندوزی بیان کرد: به اذعان سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی «متغیرهای واقعی» اقتصاد در ۳ سال گذشته بهبود یافته‌اند و این یک ادعای شخصی نیست و براساس گزارش اردیبهشت بانک جهانی، رشد اقتصادی کشورمان در سه سال اخیر تثبیت شده است.

وی ادامه داد: روند مستمر کاهش نرخ بیکاری نیز در ۳ سال گذشته ادامه داشته و به ترتیب از ۱۰ به ۹ و پس از آن به ۸.۱ درصد و نرخ سرمایه گذاری از صفر درصد در آغاز دولت سیزدهم به ۳.۲ و ۴ درصد در سال‌های بعدی رسید.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: کشورمان در سال ۱۴۰۱ موفق به کسب بیشترین درآمد ارزی از طریق صادرات غیرنفتی در طول تاریخ خود شد و حتی در سال ۱۴۰۲ نیز از نظر حجمی، صادرات غیرنفتی ایران رشد ۱۲ درصدی را تجربه کرد.

وی افزود: در کنار رشد درآمدهای غیرنفتی، صادرات نفتی کشور نیز در طول دولت شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی سه برابر شد.