خارج شدن بیش از هفت هزار سیلندر گاز معیوب از چرخه مصرف

مدیرکل استاندارد لرستان گفت: هفت هزار و ۱۱۰ سیلندر گاز مایع معیوب امسال از چرخه مصرف مردم استان خارج شده است.

به گزارش قاب خبر: مرضیه قنبریان تصریح کرد: تاکنون پنج هزار و ۶۱۰ سیلندر نو جایگزین شده است.

وی ادامه داد: با توجه به استقرار ۱۱ واحد سیلندر پرکنی فعال در استان، بازرسی های مشترک این واحدها بصورت مرتب انجام می شود.

قنبریان اظهار کرد: بر اساس استاندارد ملی ۸۴۱ و چک لیست مربوطه، تمام تاسیسات سیلندر پرکنی از نظر تعمیر و بازسازی شیر و سیلندر، ایمنی تاسیسات، سیستم آتش نشانی و وضعیت انجام رزمایش بررسی و ارزیابی می شوند.

مدیرکل استاندارد استان ادامه داد: امسال سه هزار و ۷۳۶ شیر سیلندر گاز مایع از رده خارج و ۲ هزار و ۴۵۰ شیر نو جایگزین شده است.

وی گفت: همچنین طبق ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تمرکز، عرضه و فروش گاز مایع توسط واحدهای خدماتی تاسیسات گاز مایع بدون پروانه استاندارد، ممنوع است.