حمایت از پژوهش در حوزه سلامت

استاندار لرستان گفت: از پژوهش در حوزه سلامت حمایت می کنیم.

به گزارش قاب خبر، ابوطالب شفقت بیست و هفتم خرداد در جلسه با اعضای هیات رئیسه و اساتید دانشگاه علوم پزشکی لرستان عنوان کرد: پژوهش های حوزه ی سلامت به ویژه در راستای زنجیره های ارزش استان از جمله داروهای گیاهی در توسعه ی اقتصاد استان بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به دستاوردهای مهم استان در حوزه داروهای گیاهی اظهار کرد: پژوهش و فناوری در این بخش باید با توان بیش تر تداوم داشته باشد.

استاندار بر برگزاری جلسه ای به منظور تسهیل در خدمات سلامت به مردم با حضور دستگاه های مرتبط تاکید کرد و گفت: در این جلسه در مورد تعامل و همراهی سایر دستگاه های اجرایی برای ارتقا خدمات سلامت تصمیم گیری خواهد شد.

شفقت با تشکر از اقدامات انجام شده در مجموعه سلامت استان ابراز کرد: به همان اندازه که برای گسترش فضاهای درمانی استان تلاش شده در خصوص آموزش سلامت کاستی شده که باید نسبت به آن اهتمام شود.

وی عنوان کرد: فناوری در سلامت با مشارکت سایر متخصصین فنی از جمله الکترونیک و مکانیک شکوفا می شود که انتظار می رود نسبت به آن توجه شود.

استاندار ابراز امیدواری کرد با توجه به سلامت به عنوان یکی از مهم ترین مطالبات مردم بتوان با مداخلات مدیریت اجرایی استان به منظور هماهنگی سایر دستگاه ها و رای زنی های در سطح وزارت این مطالبه مهم را توسعه داد.