حضور رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای در میز خدمت لرستان

رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی در میز خدمت اختصاصی هیأت موضوع ماده 251 مکرر در لرستان که برای اولین بار تشکیل می‌شد، از نزدیک در جریان نحوه رسیدگی به شکایات مؤدیان مالیاتی مطرح در این هیأت قرار گرفت.

به گزارش قاب خبر: حسین تاجمیر ریاحی که به‌منظور بازدید از نحوه عملکرد هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مستقر در این اداره‌کل به این استان سفر کرده بود، ضمن بررسی علل و عوامل تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها، با حضور در میز خدمت و رسیدگی مستقیم درخواست‌های مودیان مالیاتی اظهار داشت: براساس تأکیدات وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم است، شکایات مودیان مالیاتی مطروحه در هیأت های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر با سرعت و دقت لازم رسیدگی و براساس عدالت و با رعایت قوانین مربوطه تصمیم لازم اتخاذ گردد.

این میز روز دوشنبه مورخ بیست و یکم خردادماه ۱۴۰۳ در جهت نظارت بر عملکرد هیأت‌های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م مستقر در استان با هدف سرعت، دقت و شفافیت در رسیدگی به شکایات در راستای بهبود فرآیند دادرسی برگزار شد.

گفتنی است شکوائیه‌های دریافتی از مرکز براساس دوره و عملکرد از سال ۱۳۹۷ تا بیستم خرداد ۱۴۰۳ تعداد ۸ هزار و ۷۱۸ پرونده است که تعداد پرونده‌های ارسالی به مرکز جهت اظهارنظر ۷ هزار و ۴۳۷ پرونده می‌باشد.

از این تعداد تعداد ۵۷۹ شکوائیه رفع تعرض مالیات، تعداد ۱ هزار و ۶۷۰ پرونده تعدیل مالیات و تعداد ۱ هزار و ۳۲۱ پرونده با رأی رد شکایت تعیین تکلیف شده‌اند.