جذب ۳۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض برای اصحاب فرهنگ و هنر لرستان

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: ۳۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض در قالب «هنر کارت» برای اصحاب فرهنگ و هنر استان جذب شده است.

به گزارش قاب خبر: فرید رحمتی افزود: خوشبختانه طی دو سال اخیر تحول عظیمی در حوزه پوشش‌های حمایتی از اصحاب فرهنگ و هنر در قالب اعطای تسهیلات تحفه و کارا، بیمه، هنر کارت، مستمری و دریافت مدرک معادل هنری صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: ۲۵ میلیون تسهیلات تحفه و کارا نیز به هنرمندان اعطا شده است.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تاکید کرد: ایجاد ساختاری موازی و همتراز با شورای فرهنگ عمومی به عنوان شورای عالی هنر در استان‌ها به ریاست استانداران، فرصتی را ایجاد می‌کند تا مباحث مرتبط با حوزه هنر به شکلی تخصصی‌تر مورد کنکاش قرار گیرد و این انتظار را داریم که مجمع نمایندگان لرستان پیشنهاد دهنده این موضوع به مجلس و دولت باشد.

رحمتی افزود: تشکیل نظام صنفی مختص به هنرمندان، ایجاد معاونت پژوهش در ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و توجه به میراث ناملموس معنوی، آئین‌ها و رسوم غیر مکتوب از دیگر پیشنهاداتی است که می‌تواند در صورت محقق شدن، زمینه ساز تعالی فعالیت‌های هنری باشد.