تکمیل طرح نسخه نویسی الکترونیک در مراحل پایانی

مدیرکل بیمه سلامت لرستان گفت: طرح نسخه نویسی الکترونیکی در حال اجرا است و به زودی تکمیل می‌شود.

به گزارش قاب خبر: شاهدخت فتحی بیرانوند افزود: با اجرای صد درصدی طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در تمام شهرستان‌های استان لرستان به دنبال استانی به صورت کاملاً الکترونیک خواهیم بود.

وی تصریح کرد: طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک به خوبی در شهرستان‌های استان در حال اجرا است و در بخش خصوصی این طرح به صورت صد درصدی و در بخش دولتی نیازمند به تلاش بیشتر که به زودی تکمیل خواهد شد تا بتوانیم لرستان را به استانی الکترونیک تبدیل کنیم.

فتحی بیرانوند ادامه داد: با اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی می‌توان خدمات بیمه را به صورت مطلوب به مردم ارائه کرد.

وی گفت: در راستای این طرح از ابتدای سال کاهش کاربرد دفترچه‌های بیمه سلامت اعم از همگانی، روستاییان و عشایر، کارکنان دولت و سایر اقشار به صورت مرحله ای در دستور کار قرار گرفته  است.