تکمیل سد معشوره متحول کننده کوهدشت و لرستان

استاندار لرستان گفت: اجرای پروژه سد معشوره بعنوان یک مطالبه عمومی و حق قانونی می‌تواند لرستان و کوهدشت را متحول کند .

به گزارش قاب خبر: فرهاد زیویار در شورای اداری شهرستان کوهدشت ادامه داد: با تکمیل این سد، هزاران هکتار از اراضی لرستان مشروب خواهد شد.

استاندار لرستان با بیان اینکه دولت سیزدهم با دولتهای قبلی متفاوت است،گفت: شرایط استان کار ما را سخت تر کرده است زیرا مشکلات لرستان مشکلات انباشته شده ای است که برطرف کردن آنها از عهده یک شخص به تنهایی خارج است و حتما لازم است که با همکاری و همیاری رفع شوند.

نماینده عالی دولت در استان لرستان با اشاره به ضرورت هدف گذاری در برنامه ها گفت:به این منظور در گام اول از فرمانداران خواسته شد که گزارشی از مهمترین مشکلات شهرستان ها را ارائه دهند و در این راستا به منظور بررسی مشکلات مقرر شد که در بازه زمانی مشخص از شهرستان ها بازدید به عمل آمد تا به صورت ملموس این مسائل مورد بررسی قرار گیرند.

استاندار لرستان با بیان اینکه کار ما و رسیدگی به این مشکلات استان صرفاً در ساعات اداری عادی میسور نخواهد بود و اقدامات فراتر از توانایی ها و قابلیت های معمول را طلب میکند.

وی با بیان اینکه لرستان ۱۲ میلیارد متر مکعب روان آب دارد اما سهم لرستان کمتر از یک و نیم میلیارد متر مکعب است، این مقدار را ناکافی دانست و گفت: ادعا نداریم همه این آب سهم لرستان است اما این مقدار خیلی کم است و لرستان استحقاق بیشتری دارد.

استاندار لرستان افزود: ذخیره آب در لرستان باعث می‌شود که مناطق و شهرستان های پایین‌دست با تهدید سیل مواجه نشوند.

دکتر زیویار افزود: به منظور توسعه بخش کشاورزی و صنایع تکمیلی و جلوگیری از مهاجرت و خروج نیروی انسانی نخبه باید آبادانی ایجاد کرد و کوهدشت به عنوان قطب کشاورزی لرستان مطرح است به عنوان مثال انار کوهدشت در ایران نمونه ندارد و باید از اقلیمی که خداوند در اختیار ما قرار داده به نحو مطلوب استفاده کرد.

استاندار با اشاره به سفرهای درون استانی روزهای گذشته گفت: در لرستان صدها پروژه داریم که با ۵ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی به دلیل ناکارآمدی،پروژه ناقص و عدم مدیریت منابع متوقف شده و موجبات عدم توسعه یافتگی استان را فراهم کرده اند.

دکتر زیویار اظهار کرد: همه ما موظف هستیم به اسم و تجربه اول استاندار بومی، همکاری وتلاش خود را در بالاترین وجه قرار دهیم و لازم است در این راه با انسجام ، همکاری و همیاری و استفاده از همه ظرفیت های استان به یک تجربه خوب برسیم.