تولید ۹ هزار تن تخم مرغ در لرستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: در حال حاضر ۹ هزار تن تخم‌مرغ در استان تولید می‌شود و این در حالی است که نیاز استان ۱۸ هزار تن است.

به گزارش قاب خبر: اسفندیار حسنی‌مقدم ادامه داد: میزان تخم مرغ تولید شده در استان، تأمین کننده ۵۰ درصد تخم‌مرغ مورد نیاز است.