تولید ۲۵ درصد پروتئین مورد نیاز استان توسط عشایر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: لرستان یک استان عشایر نشین است و حدود ۷ درصد از جمعیت عشایری کشور در لرستان سکونت دارند.

به گزارش قاب خبر: اسفندیار حسنی مقدم تصریح کرد: عشایر لرستان با داشتن یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد دامی سالانه ۲۵ درصد از پروتئین مورد نیاز استان را تامین می کنند.

وی ادامه داد: اقتصاد حوزه عشایری باید از تک وجهی خارج شود و به سمت حوزه هایی مانند توسعه کشت گیاهان دارویی ، تولید عسل ، صنایع دستی و اصلاح نژاد دام ها پیش برود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان اظهار کرد: میانگین تولیدات سالانه عشایر لرستان شامل ۱۲ هزارتن گوشت قرمز، ۲۹ هزار تن شیر، یک هزار و ۳۲ تن پشم، ۱۸ تن عسل، ۱۷ تن روغن حیوانی، ۶۳۰ تن پرورش ماهی سردآبی ، ۱۵ هزار و ۵۵۷ تن گندم، ۱۵ هزار و ۵۲۳ تن جو، پنج هزار و ۳۲ تن حبوبات، هفت هزار و ۴۶۰ تن صیفی جات و همچنین پنج درصد صنایع دستی استان است.