تولید ۲۰۰ هزار تن گوشت قرمز توسط جامعه عشایری کشور

رئیس سازمان امور عشایر لرستان گفت: با برنامه‌ریزی انجام شده امسال ۵۰ هزار تن به ظرفیت گوشت قرمز تولیدی توسط عشایر اضافه می‌شود.

به گزارش قاب خبر: شایان نادری با اشاره به اینکه سال گذشته به منظور افزایش تولید گوشت قرمز توسط جامعه عشایری کشور، بیش از ۱۰۰ هزار تن نهاده دامی در کشور توزیع شد، اظهار کرد: این اقدام کمک بسیار خوبی برای حفظ دام و تولید گوشت قرمز کرذ.

وی بیان کرد: امسال نیز توزیع ۳۰۰ هزار تن نهاده دامی در راستای تولید قراردادی گوشت قرمز با ظرفیت ۶ میلیون راس دام در دستور کار است.

نادری بیان کرد: جامعت عشایری ۲۰۰ هزار تن از تولید گوشت قرمز کشور را برعهده دارند و با برنامه ریزی صورت گرفته ۵۰ هزار تن به ظرفیت فعلی تولید گوشت قرمز عشایر افزوده خواهد شد.

رئیس سازمان امور عشایر کشور گفت: سازمان امور عشایری به حوزه‌های گردشگری، صنایع دستی و گیاهان دارویی ورود کرده و در این راستا تسهیلات تبصره ۱۸ به عشایر به منظور بهبود معیشت این جامعه نیز در دستور کار است.

نادری تاکید کرد: سایر مسائل و مشکلات جامعه عشایری استان لرستان نیز با اولویت بندی رفع خواهد شد.