تولید بیش از ۴هزار تن عسل در لرستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از صادرات ۲هزارتن عسل به سایر استانها و همچنین از راه اندازی سر خوشه مربوط به عسل خبر داد.

به گزارش قاب خبر:  سید عماد شاهرخی بیان کرد: عسل در یک سوم غذای تولیدی بشر نقش مستقیم و غیرمستقیم دارد و با همت زنبورداران استان در حال حاضر بیش ۴ هزار تن ظرفیت تولید عسل وجود دارد.

وی تصریح کرد: از این میزان تولید عسل ۲هزار تن در استان و ۲ هزار تن دیگر به سایر استان ها به صورت بسته بندی توزیع شده است و بخش محدودی ازصادرات را تاکنون انجام داده ایم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان عنوان کرد :با پیگیری های استاندار میز تخصصی محصولات صادرات کشاورزی راه اندازی شده تا هم موجب سرخوشه تعریف شده مربوط به عسل وهم موجب تقویت بخش زنجیره ارزش تولید دراستان شود.