توسعه کشاورزی اولویت اول اقتصاد لرستان

استاندار لرستان گفت: توسعه و رونق کشاورزی اولویت اول اقتصاد لرستان است.

به گزارش قاب خبر، ابوطالب شفقت در جلسه شورای اداری استان با بیان ۳ محور توسعه ی اقتصاد لرستان، عنوان کرد: اقتصاد کشاورزی اولویت اول در استان است چرا که لرستان یک ظرفیت تمام عیار برای این حوزه از اقتصاد است.

وی ادامه داد: اقتصاد کشاورزی سه حلقه ی تولید محصولات، صنعتی کردن آنها و همچنین بازار و تجارت را دارد که باید با استفاده از ظرفیت های علمی موجود هر کدام از این حلقه ها را گسترش دهیم.

استاندار اقتصاد گردشگری و صنعتی را دیگر محورهای توسعه ی اقتصاد لرستان برشمرد و اظهار کرد: ظرفیت های طبیعی،تاریخی و قرارگیری در محور مواصلاتی شمال به جنوب در راستای گردشگری و ظرفیت های معدنی و تبدیلی در راستای توسعه ی صنعت لرستان حائز اهمیت هستند.

شفقت مسائل فرهنگی و اجتماعی را دیگر محور توسعه ای در لرستان علاوه بر اقتصاد قلمداد کرد و گفت: جامعه ی استان به عنوان یک جامعه ی دینی و تمام شیعی و همچنین آمار بالای شهدای این خطه نشان از یک ظرفیت مهم در این حوزه دارد که باید حفظ شود.

وی تاکید کرد: علیرغم تمام ظرفیت های موجود در استان، نارسایی هایی از جمله مدیریت انرژی، حمل و نقل و راه های مواصلاتی مختلف وجود دارد که ترمیم آنها موجب توسعه ی ظرفیت ها خواهد بود.

استاندار تصریح کرد: در لرستان در جهت دعوت و جذب سرمایه گذاران به خوبی عمل نشده و باید برنامه ی منظمی در این راستا تدوین شود.

شفقت تاکید کرد: در استان این امکان وجود دارد که با حفظ شرایط موجود، اقتصاد و فرهنگ را توسعه دهیم.

وی در پایان بر ایجاد شور و نشاط در جامعه به منظور مشارکت بالا در انتخابات و برگزاری باشکوه آن تاکید کرد و گفت: باید با همکاری و همراهی دست به دست هم بدهیم تا شرایط حضور پرشور مردم فراهم شود.