توزیع یک هزار و ۳۰۸ پنل خورشیدی بین عشایر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان گفت: به منظور کمک و رفاه حال عشایر استان تا پایان سال جاری تعداد یک هزار و ۳۰۸ دستگاه پنل خورشیدی ۱۰۰ وات در بین عشایر استان پخش خواهد شد.

به گزارش قاب خبر: فریدون خودنیا بیان کرد: از این تعداد تا پایان شهریورماه، تعداد ۸۰۰ پنل خورشیدی بین عشایر کوچ رو استان توزیع شده است.

وی ادامه داد: عشایر همانند دیگر اقشار مردم حق استفاده از برق را دارند لذا با توجه به اینکه عشایر کوچ رو به دلیل ویژگی ییلاقی و قشلاقی کمتر از نعمت برق برخوردارند و از طرفی برق سانی به محل اتراق شامل هزینه های بسیار زیادی است یکی از بهترین راه های تامین برق این عزیزان استفاده از پنل های خورشیدی می باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان اظهار کرد: روند توزیع پنل های خورشیدی تا تامین کامل نیاز برقی عشایر با همکاری اداره کل امور عشایر استان ادامه دارد.