تمدید ثبت نام جامعه کار و تولید استان در جشنواره امتنان

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان از تمدید مهلت ثبت نام جامعه کار و تولید استان در جشنواره امتنان تا 12 آذر ماه سالجاری خبر داد.

به گزارش قاب خبر: علی آشتاب اظهار کرد :با توجه به اعلان وزارت متبوع در تمدید زمان ثبت نام و استقبال جامعه کار و تولید استان مهلت این ثبت نام در سی و سومین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید که تا ۱۲ آذر ماه سال ۱۴۰۰تمدید شد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان ترغیب و تشویق کارگران و کارفرمایان به روی آوردن به ایده پردازی و نوآوری یکی از اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد و گفت : کارگران و کارفرمایان استان می توانند در سه بخش اقتصادی با مراجعه به سایت ” http://emtenan.mcls.gov.ir” با ثبت اطلاعات شخصی و تکمیل مشخصات و بارگذاری مدارک و مستندات مربوطه، در فرآیند انتخاب جشنواره امتنان قرار گیرند.