تقویت تولید در تعامل با کارفرمایان و کارآفرینان

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان گفت: از رویکردهای جدید تامین اجتماعی تعامل هر چه بیشتر با کارفرمایان و کارآفرینان در جهت تقویت تولید است.

به گزارش قاب خبر: منوچهر گودرزی تصریح کرد: ایجاد فضای همدلی و تعامل شوراهای کارگری با کارفرمایان باعث رونق تولید و ارتقای کیفیت خدمات می شود.

وی ادامه داد: در این راستا ایجاد مشاوره های کارگاهی یکی از برنامه های سازمان در این حوزه است.

گودرزی اظهار کرد: تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق بین النسلی متعلق به کارگران امروز و بازنشستگان فرداست در نزد ما یک امانت است و باید در این امانتداری نهایت دقت و جدیت را داشته باشیم .

وی ادامه داد: این اداره کل آمادگی دارد در صورت نیاز برای واحدهای متقاضی، مشاوره های کارگاهی برگزار و در جهت رفع مشکلات بیمه‌ای و ارتقاء سطح آگاهی آنها نسبت به مقررات تامین اجتماعی تلاش نماید