تغییر سامانه الکترونیکی پرداخت حق بیمه از اول دی ماه

مدیر کل تامین اجتماعی لرستان گفت: سامانه الکترونیکی پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی از اول دی ماه تغییر خواهد کرد و کارفرمایان باید در سامانه جدید لیست و حق بیمه خود را پرداخت نمایند .

به گزارش قاب خبر: منوچهر گودرزی تصریح کرد: کارفرمایان تاکنون لیست و حق بیمه خودرا از طریق سامانه samt پرداخت می کردند ولی با تغییرات جدید از ابتدای دی ماه می‌بایست کارفرمایان برای ارائه لیست و حق بیمه از طریق سامانه eservices اقدام کنند.

گودرزی همچنین به طرح جدید تامین اجتماعی مبنی بر بیمه زنان خانه دار و دختران مجرد و بیمه دانشجویان اشاره کرد و ادامه داد: سازمان ساز و کار لازم را برای جذب این قشر از جامعه و ثبت نام آنان از طریق سامانه خدمات غیر حضوری فراهم نموده است.