تعیین تکلیف بیش از ۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: تعداد ۱۴ پلاک به مساحت کل ۳۰ هزار و ۸۵۱ هکتار مورد بررسی قرار گرفت از این میزان تعداد ۱۲ پلاک به مساحت کل ۳۰ هزار و ۱۲۳ هکتار تعیین تکلیف شد.

به گزارش قاب خبر: اسفندیار حسنی مقدم تصریح کرد: در نتیجه این بررسی ها میزان ۵۳۴ هکتار از اراضی ملی کسر و به اراضی غیر ملی این پلاک ها اضافه شد.

وی افزود: با احتساب مساحت مستثنیات قانونی این پلاکها در نهایت میزان ۱۵ هزار و ۳۳۴ هکتار اراضی غیر ملی تثبیت گردید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: رفع تداخلات اراضی ملی و مستثنیات کشاورزان به عنوان یکی از اولویت‌های‌ جهاد کشاورزی استان در دستور کار قرار دارد.

وی اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده، اقدامات مربوط به رفع تداخلات اراضی با جدیت، دقت و سرعت عمل بیشتری در حال انجام است.