تشکیل ستاد انتخابات شهرستان خرم آباد

جلسه ستاد انتخابات شهرستان خرم آباد با حضور فرماندار و مسئولین کمیته های تخصصی ستاد انتخابات در محل فرمانداری خرم آباد برگزار شد.

به گزارش قاب خبر: فرماندارخرم آباد بر لزوم ایجاد بستر مناسب جهت حضور و مشارکت حداکثری مردم تاکید کرد و افزود:  در انتخابات سال جاری با افزایش شعبات در سراسر شهرستان هرگونه محدودیت در راستای جلب مشارکت حداکثری برداشته شده و امکان رای دهی برای همه نقاط شهرستان فراهم گردیده است

محمدباقر احمدی چگنی در ادامه به بخشداران تاکید کرد: از ظرفیت دهیاران در راستای برگزاری انتخابات سالم استفاده نموده ولی جهت دهی به انتخابات با طرفداری از کاندیدی را نداشته که در صورت هرگونه رویت با شخص خاطی برخورد قانونی به عمل خواهد آمد

در پایان بر برنامه ریزی نسبت به رفع هرگونه مشکل در راستای برگزاری انتخابات با مشارکت حداکثری تاکید گردید.