تدوین برنامه عملیاتی پیشگیری از خودکشی

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: برنامه عملیاتی پیشگیری از خودکشی در استان ، به دستور استاندار لرستان و با همکاری نهادهای مرتبط تدوین خواهد شد.

به گزارش قاب خبر: مریم کوشکی بیان کرد: هدف از تدوین برنامه عملیاتی پیشگیری از خودکشی، کاهش آمار اقدام به خودکشی است.

وی ادامه داد: این برنامه در تمام شهرستان‌های استان انجام خواهد شد اما در سه شهرستان خرم‌آباد، کوهدشت و دلفان به صورت پررنگ تر انجام می شود.