تدابیر ویژه برای مقاوم‌سازی و تاب‌آوری شبکه تغذیه و توزیع در زمستان

مدیرعامل شرکت گاز لرستان تصریح کرد: تدابیر ویژه‌ای برای ورود به زمستان و همین‌طور مقاوم‌سازی و تاب‌آوری شبکه تغذیه و توزیع اندیشیده است.

به گزارش قاب خبر: کرم گودرزی افزود: پایداری شبکه گاز طبیعی دارای اهمیت ویژه بوده و ازاین‌رو تعمیرات اساسی ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز، خطوط لوله و بازدیدهای دوره‌ای به‌موقع انجام شده تا خللی در فرآیند انتقال پایدار گاز طبیعی به هم استانی‌های گرامی در فصل سرد سال به وجود نیاید.

وی ادامه داد: برنامه‌های ایمن‌سازی و تاب‌آوری شبکه تغذیه و توزیع گاز با اولویت نقاط با تراکم جمعیتی بالا افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت: اولویت‌گذاری و برنامه‌ریزی جهت تعمیر، ایمن‌سازی و تاب‌آوری خطوط لوله تغذیه، توزیع و ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز جزو اولویت‌های مهم شرکت در راستای خدمات‌رسانی مطلوب و افزایش ایمنی خطوط لوله و حریم آن است.