تجهیز ۶۴۰ هکتار از اراضی پایاب سد ایوشان به سیستم‌های نوین آبیاری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان اظهار کرد: پروژه تجهیز ۶۴۰ هکتار از اراضی پایاب سد ایوشان به سیستم‌های نوین آبیاری از پروژه‌های بزرگ در سطح کشور است.

به گزارش قاب خبر: سید عماد شاهرخی با بیان این‌که این طرح با ۳۶ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام و در هفته جهاد کشاورزی افتتاح شد، گفت:با افتتاح این شبکه آبیاری ۲۵۳ خانوار واقع در منطقه از کشت آبی در اراضی کشاورزی بهره‌مند می‌شوند.

وی بهروه‌وری را یکی از وظایف و اهداف مشخص شده در تامین امنیت غذایی عنوان کرد و افزود:باید در راستای افزایش بهره‌وری تلاش کنیم، همچنین با اجرای این‌گونه طرح‌ها افزایش راندمان آب را خواهیم داشت.

شاهرخی تصریح کرد: یکی دیگر از اهداف اجرایی سدها مشرب نمودن بخشی از اراضی پایاب آن‌هاست که با اجرای این طرح، تامین آب ۶۴۰ هکتار از اراضی پایاب آن از سد صورت گرفته و نوع کشت آن‌ها از دیم به آبی تبدیل می‌شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان عنوان کرد: این طرح یکی از پروژه‌های بزرگ معاونت آب و خاک بود که در هفته جهاد کشاورزی به بهره‌برداری رسید.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز بیان کرد: افزایش راندمان، حذف علف‌های هرز، جلوگیری از هدر رفت آب و فرسایش خاک را می‌توان
از مزایای اجرای سیستم‌های نوین آبیاری نام برد.

رحیم الوندفر گفت: با توجه به توپوگرافی منطقه، چنانچه اراضی در منطقه‌ی شیبدار یا تپه ماهور باشد اجرای سیستم‌های نوین آبیاری، آبیاری اراضی را بدون انجام عملیات تسطیح ممکن می‌کند.