تجلیل از نفرات برتر مسابقات کارکنان دولت ادارات استان

از نفرات برتر مسابقات فوتسال کارکنان دولت ادارات استان ، تجلیل شد.

به گزارش قاب خبر: نبی اله شمسی فر، مدیریت مخابرات با حمایت همه جانبه از ورزش کارکنان با حضور در مسابقات و میزبانی ها باتوجه به نیروی انسانی و پتانسیل این شرکت با رقابت سالم در جهت سرمایه گذاری اجتماعی و افزایش بهره وری و نزدیک شدن ارتباطات که در این شرایط خاص جامعه با وجود ویروس کرونا بر ضرورت تندرستی جسم و سلامت روح و روان کارکنان تاکید نمود.

یوسف بهاروند عضو شورای ورزش مخابرات با تاکید بر منابع انسانی که رکن اصلی هر سازمان است و حضور قهرمانان و مربیان عنوان دار در مجموعه مخابرات بر استفاده مطلوب و هدفمند در خصوص ترویج ورزش همگانی تاکید و اعلام حمایت نمود.

رحمت الله مبشر مدیریت منابع انسانی هم در خصوص حمایت از ورزش که با حضور بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی و سازمان در برگزاری مسابقات با اهدا جوایز نقدی و سرویس های مخابراتی اعلام همکاری نمود.

مریم صارمی مسئول امور بانوان با ارائه گزارشی در خصوص روند برگزاری مسابقات و گرفتن میزبانی به مناسبت های مختلف در خصوص جایگاه واقعی و زیبنده ورزش بانوان علی الرغم مشکلات و محدودیت ها بر فعالیت گسترده بانوان تاکید نمود.

مریم جعفری رئیس کمیته کارکنان دولت ادارات استان با ارائه برنامه های هدفمند با هییت ورزش های همگانی استان اقدامات موثری انجام خواهد شد.

در پایان این مراسم با اهدا حکم قهرمانی و کارت هدیه از نفرات برتر و کادر اجرایی مسابقات مجازی کارکنان دولت بانوان استان و مسابقات چهارجانبه فوتسال اقایان از سوی مخابرات منطقه لرستان تجلیل بعمل می آید.