تایید منابع مالی پایدار برای پروژه بیمارستانی «نیایش» خرم‌آباد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: پروژه نیمه‌تمام بیمارستان «نیایش» خرم‌آباد صاحب منابع مالی پایدار شد.

به گزارش قاب خبر: بهرام دلفان با اشاره به تأیید درخواست ماده ۵۶ و عملیات ساخت بیمارستان نیایش خرم آباد، تصریح کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده وام ماده ۵۶ بیمارستان نیایش خرم آباد نهایی شده از محل منابع مالی پایدار آماده پرداخت است.

وی ادامه داد: با دریافت این وام که تضمین پرداخت آن توسط دولت خواهد بود، پروژه بیمارستان «نیایش» صاحب منابع مالی پایداری شد که این امر مهم باعث تسریع در ساخت آن خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار کرد: این پروژه بیمارستانی ۳۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات ساخت پروژه طی روزهای آینده با سرعت بالایی ادامه پیدا خواهد کرد.