تایید بازنشستگی ۶۳۵ کارگر مشاغل سخت و زیان‌آور

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: درخواست بازنشستگی ۶۳۵ کارگر مشاغل سخت و زیان‌آور امسال در استان تایید شده است.

به گزارش قاب خبر: علی آشتاب تصریح کرد: همه کارگران مشغول در مشاغل سخت و زیان آور با ۲۰ سال سابقه کار متوالی و یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب می توانند درخواست بازنشستگی داشته باشند تا تقاضای آنها در کمیته های تخصصی بدوی و تجدید نظر مرتبط مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: کارگران مشاغل سخت و زیان آور که بر اثر عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد، تنشی بالاتر از ظرفیت طبیعی به آنها وارد شود، می توانند تقاضای بازنشستگی بدهند.

آشنایی اظهار کرد:برای رسیدگی به پرونده متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور استان طی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، کمیته بدوی و تجدید نظر با تشکیل ۳۸ جلسه نسبت به بررسی و احراز این مشاغل اقدام کرده است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان عنوان کرد: از تعداد ۸۱۲ درخواست که در کمیته بدوی و تجدید نظر مطرح شده است، ۶۳۵ درخواست مورد تایید قرار گرفت و برای اقدام های بعدی به سازمان تامین اجتماعی ارسال شد.