تامین نفت سفید مورد نیاز روستاهای لرستان

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه لرستان گفت: توزیع نفت سفید در تمامی مناطق روستایی این استان بدون مشکل و بر اساس اطلاعات کارت سرپرست خانوار انجام می‌شود.

به گزارش قاب خبر: پیمان بهرامی تصریح کرد: نفت سفید بین فروشندگی‌های مستقر در روستا و برخی شهرهای فاقد گازکشی توزیع شده است و مردم می‌توانند با کارت سرپرست خانوار، میزان سوخت تعیین شده خود را از این مراکز تحویل بگیرند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۳۳ فروشندگی ثابت شهری و روستایی به منظور توزیع نفت سفید در سطح لرستان فعال است و مشکلی برای تامین و توزیع این سوخت بین مردم وجود ندارد.

بهرامی اظهار کرد: توزیع نفت‌ سفید بین خانوارهای استان به‌ صورت الکترونیکی است و سهمیه هر خانوار روی کارت‌ بانکی سرپرست آن اعمال می‌شود.