تامین آب شرب مورد نیاز عشایر لرستان

مدیرکل امور عشایر لرستان گفت: آب شرب مورد نیاز عشایر لرستان تامین شد.

به گزارش قاب خبر: سید ضیاء موسوی نیا تصریح کرد: این اقدام در راستای طرح ارائه خدمات به عشایر کوچنده و جهت تسهیل در امرار معاش و خدمت به این قشر مولد صورت گرفته و با توجه به خشکسالی سال های اخیر و آثار آن بر زندگی عشایر، جانمایی تانکرها بر حسب تقاضای این قشر انجام شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون در مناطق قشلاقی عشایر استان تعداد هشت دستگاه کامیون مجهز به تانکر ۱۲ هزار لیتری به طور شبانه روزی مشغول حمل آب شرب برای عشایر هستند.

موسوی نیا بیان کرد: همچنین ۴۵۰ تانکر دو هزار لیتری چرخ دار و ۱۰۰ تانکر۵۰۰ لیتری ثابت به صورت رایگان در اختیار عشایر لرستان قرار داده شد تا از ذخیره آنها برای آب شرب استفاده کنند.

مدیرکل امور عشایر لرستان گفت: استمرار زندگی کوچندگی، ارتقای میزان رفاه و برخورداری از امکانات و خدمات به منظور ایجاد عدالت در جامعه، افزایش میزان تولید و کاهش ضایعات در جامعه عشایری لرستان همواره مورد تاکید امور عشایر استان بوده است.

وی بیان کرد: علاوه بر تامین آب شرب مورد نیاز عشایر لرستان، قسمتی از نهاده دامی مورد نیاز آنان همزمان با کوچ به قشلاق، در انبارهای بزرگ و چند منظوره واقع در “قلعه رزه” از توابع بخش الوار گرمسیر و “سراب حمام ” شهرستان پلدختر ذخیره شده تا عشایر برای تحویل سهمیه نهاده دامی خود متحمل هزینه های حمل بار نشوند.

موسوی نیا افزود: عشایر لرستان علاوه بر تعلیف بیش از ۶۰درصد دام خود در مراتع استان، سالانه نیازمند ۱۰۰ هزار تن نهاده دامی به صورت تعلیف دستی هستند که دولت ۳۰ درصد این میزان را تامین می کند و مابقی آن بر عهده خود عشایر است.