بیشترین بارندگی‌ها در «شول آباد»

مدیرکل هواشناسی لرستان گفت: میانگین بارش ها در استان ۱۳ میلی متر بوده و بیشترین بارندگی‌ها مربوط به «شول آباد» با ۲۹ میلی متر بوده است.

به گزارش قاب خبر: بهروز مرادپور تصریح کرد: میزان این بارش‌ها در خرم آباد ۹ میلی متر، بروجرد ۱۱ میلی متر، نورآباد ۲۳ میلی متر ، پلدختر ۲۰ میلی متر، رومشکان ۲۵ میلی متر، کوهدشت ۱۷ میلی متر، دورود ۶ میلی متر، الشتر ۱۴ میلی متر و بوده است.

وی ادامه داد: میزان بارندگی‌ها در ریمله ۱۹ میلی متر ، ازنا یک میلی متر، چگنی ۱۴ میلی متر، ایمان آباد ۴ میلی متر، سیلاخور یک میلی متر، سپیددشت ۲۱ میلی متر، بوده است.