بیس از ۴ هزارنفر متقاضی درمان شکاف لب در لرستان

در راستای اجرای طرح درمان رایگان بیماران شکاف لب در لرستان در قالب سی و سومین سفر خیرخواهانه موسسه ملی مرهم، بیستم خرداد ماه اعضای مجمع خیرین سلامت استان با استاندار دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش قاب خبر: ماهیت دریافت خدمات درمان برای نیازمندان، پشتیبانی از اجرای برنامه و بهره برداری و تبلیغات مناسب این برنامه از مهم ترین موارد مورد بحث در این دیدار بودند.

در این دیدار هماهنگی های لازم جهت پشتیبانی و پوشش این برنامه در بهترین شرایط در استان با تاکید استاندار انجام شد.

این طرح از ۲۵ الی ۲۷ خرداد ماه در مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم آباد با حضور بیش از ۶۰ متخصص خارج از استان و برخی از متخصصان داخل استان اجرا خواهد شد.

در این راستا و طبق اعلام رئیس هیات مدیره مجمع خیرین سلامت استان برای اجرای این برنامه پس از غربالگری های لازم ۴ هزار و ۲۰۰ نفر متقاضی خدمات درمانی را در این برنامه دریافت خواهند کرد.

همچنین افرادی که از این لیست جامانده باشند در طول سال و به تفکیک هر ماه ۷۰ نفر پس از غربالگری مجمع خیرین برای انجام جراحی رایگان به بیمارستان ۱۵ خرداد تهران اعزام خواهند شد.