بها ندادن به بخش خصوصی مسبب عدم پیشرفت کشور

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی گفت: بها ندادن به بخش خصوصی سبب عدم پیشرفت کشور شده است.

به گزارش اختصاصی قاب خبر: مهرداد ویس کرمی افزود: کمیسیون عمران از ارکان اتاق بازرگانی و یکی از بازوهای مشورتی این مجموعه است.

وی ادامه داد: معتقدم بر اساس اعتماد، شایسته سالاری و ایجاد رقابت، باید کارها به بخش خصوصی سپرده شود.