بسیج سازندگی درجه ای از ظرفیت است

استاندار لرستان گفت: بسیج سازندگی یک ظرفیت مهم در کشور و درجه ای از توانمندی است.

به گزارش قاب خبر: فرهاد زیویار تصریح کرد: بسیج سازندگی قابلیت انجام کارهای بزرگ برای خدمت به مردم را دارد و از این ظرفیت مهم باید به بهترین شکل استفاده شود .

وی ادامه داد: در بحران ها و صحنه های حساس کشور هر جا که نیاز به توان بسیج بوده با حضور خود و با کمترین امکانات بهترین عملکرد و کارنامه را ارائه داده است .

زیویار بیان کرد: بسیجی بودن یک افتخار است، و بهترین رهبر دنیا خود را یک بسیجی می داند، بسیج ظرفیتی است که به ابتکار امام راحل (ره ) در کشور به وجود آمد و در سالهای پس از انقلاب با ارائه راهکارهای مناسب، زمینه انجام کارها را فراتر از چارچوب ها و قالب های محدود کننده، فراهم ساخت .

وی تاکید کرد: تعهد از مهمترین عناصری است که با روحیه بسیجی سازگار است که در کنار نظم و مدیریت صحیح می تواند کارهای بزرگی را با رویکرد خدمت به کشور پیش برد .

استاندار لرستان یادآور شد: بسیج عضو کارگروه اشتغال استان است و در برنامه های آتی از ظرفیت بسیج برای رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار بهره گیری خواهد شد .

استاندار لرستان عنوان کرد: مقام و جایگاه در نظام مقدس جمهوری اسلامی صرفاً برای خدمت به مردم تعریف شده و بسیار مهم است این خدمت رسانی با روحیه بسیجی آمیخته و اجرا شود، زیرا بسیج زمان و مکان نمی‌شناسد و هر جا که نیاز باشد حضور موثر خواهد داشت .