بسیج اقتدار و عزت نظام است

مدیر مخابرات منطقه لرستان گفت: اقتدار و دوام نظام جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه بسیج و فرهنگ بسیجی حاکم بر جامعه است .

به گزارش اختصاصی قاب خبر: نبی اله شمسی فر تصریح کرد : نقش بسیج همواره در بحران ها و مشکلات جامعه نقشی بی بدیل بوده و گواه این مدعا حضور پر رنگ بسیج در مقابله با کرونا و مدیریت آن بود .

وی ادامه داد: به مناسبت هفته بسیج و گرامی داشت یاد و خاطره تمامی بسیج مردان و بزرگمردان این عرصه یک دوره مسابقه چهار جانبه بین تیم های والیبال در مخابرات لرستان در حال برگزاری است.

شمسی فر برگزاری مسابقات ورزشی را مایه نشاط و شادابی در بین کارکنان دانست و گفت: مخابرات لرستان از تیم های ورزشی حمایت خواهد کرد .