برگزاری کارگاه آموزش «من و محیط زیست سالم» در خرم آباد

یک دوره کارگاه آموزشی زیست محیطی با عنوان «من و محیط زیست سالم» در خرم آباد برگزار شد.

به گزارش قاب خبر: مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان بحث فرهنگ سازی را پایه و اساس حفاظت از محیط زیست برشمرد و گفت: با توجه به اهمیت حفاظت از محیط زیست و نقش آن در سلامت جامعه، فرهنگ سازی و تنویر افکار عمومی و ارایه آموزشهای زیست محیطی خصوصاٌ در بین دانش آموزان و کودکان و نوجوانان می تواند محیط زیست ما را در برابر آسیب های احتمالی در آینده مصون بدارد.

مهرداد فتحی بیرانوند افزود: دانش آموزان می توانند همیاران محیط زیست در کنار خانواده ها باشند و مباحث زیست محیطی را به خانواده و جامعه انتقال دهند.

وی تصریح کرد: در این کره خاکی با چالش های مختلف زیست محیطی از جمله گرمایش جهانی، خشکسالی ها، ریزگردها، ازبین رفتن جنگلها، افزایش آلودگی های صوتی، آلودگی و کاهش منابع آبی و … مواجه هستیم که امیدواریم با آگاهی بخشی و فرهنگ سازی و انجام اقدامات موثر در آینده شاهد محیط زیستی سالم و پویا و بدون هرگونه آلودگی در این کره خاکی باشیم.