برگزاری مانور پدافند غیر عامل ارتباطات سیار و پایداری ارتباط مشترکین

مدیر مخابرات منطقه لرستان گفت: با توجه به اهمیت پدافند غیر عامل و پایداری سیستم های ارتباطی مشترکین همراه اول مانور پدافند غیر عامل در سایت پمپ بنزین کولیوند با هدف آمادگی برای مواقع بحران برگزار شد.

به گزارش قاب خبر: نبی اله شمسی فر اظهار کرد: با توجه به رسالت سیستم های مخابراتی در امر ارتباط رسانی به مشترکین جهت اعلام آمادگی مدیریت ارتباطات سیار در مواقع بحران با دو رویکرد قطع ارتباط لینک و‌ قطع برق سایتها انجام گردید.

وی تصریح کرد: در این مانور جهت تست توانایی سیستم در برقراری ترنسمیشن با دو پرو تکشن فیبرنوری و رادیو با قطع لینک فیبر نوری سیستم به صورت پایدار و بدون قطع ارتباط مشترکین فعال از طریق ارتباطات رادیویی به مشترکین سرویس داده شد و سپس بعداز اتصال مجدد فیبرنوری و قطع ارتباط رادیویی سیستم از بستر فیبر به صورت پایدار در اختیار مشترکین فعال در شبکه قرار گرفت

شمسی فر گفت: در ادامه انجام جهت تست پایداری شبکه در خصوص قطع برق در زمان بحران و همچنین پایداری شبکه و ارتباط سایت های همراه اول با قطع برق و استفاده از باتری بک آپ و پایدار ماندن ارتباط مشترکین فعال اقدام و با موفقیت انجام گرفت .