برگزاری مانور پدافند غیرعامل قطع شبکه فیبر نوری مخابرات منطقه لرستان

مانور پدافند غیر عامل قطع شبکه فیبر نوری و برقراری ارتباط از مسیر جایگزین توسط مخابرات منطقه لرستان با هدف آمادگی برای مواقع بحرانی برگزارشد .

به گزارش قاب خبر: مدیر سیستم های انتقال اظهار کرد: مانور پدافند غیر عامل حوزه نگهداری سیستم های انتقال بر روی ارتباطات شهرستانهای سلسله و دلفان انجام می گردد .

وی افزود : سیستم های انتقال مسئول ایجاد بسترهای لازم در امر ارتباطات بوده و در همین راستا و بخصوص شرایط خاص دوران کرونا علیرغم تمامی محدودیت های موجود از لحاظ نقدینگی و تحریم های ظالمانه علاوه بر توسعه و ظرفیت های موجود در راستای پدافند غیرعامل و همچنین ایجاد بستر پایدار این حوزه اقدام به برقراری مسیرهای رینگ و پروتکشن در وهله اول مراکز شهرستان ها و در مراحل بعد ایستگا هها و مراکز هاب سایت نموده است.

صورتیان گفت: از جمله این اقدامات ایجاد مسیر پروتکشن فیبرنوری در مسیرهای فاقد رینگ فیبر نوری می باشد که در مانور هفته پدافند غیر عامل و طبق برنامه یکی از مهمترین مسیرها شامل شهرستان های سلسله و دلفان و توابع با موفقیت انجام پذیرفت .

مدیر سیستم های انتقال بیان کرد: باتوجه به اینکه فیبرنوری انتقال دو شهرستان از دو مسیر مجزا (زیرساخت و مخابرات استانی ) می باشد در راستای جلوگیری از قطع ارتباط و همچنین پایداری ارتباطات این شهرستان ها اقدام به برقراری پروتکشن اپتیکی با استفاده از سیستم اپتیکال سوییچ۱+۱ انجام شده است.

صورتیان عنوان کرد: این امر باعث شده که زمانی که هر کدام از مسیر های فیبرنوری (زیرساخت و استانی) قطع شوند سیستم بطور اتوماتیک ارتباطات رو بر روی مسیر فیبر جایگزین سوییچ می کند که این کار باعث می شود هیچ گونه قطعی ارتباطات ناشی از قطع مسیر انتقال فیبر نوری در شبکه رخ ندهد.