برگزاری مانور جهادی تعمیرات برق در چگنی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان گفت: مانور جهادی تعمیرات بر روی شبکه ۲۰ کیلو ولت بخش شاهیوند از توابع شهرستان چگنی برگزار شد.

به گزارش قاب خبر: فریدون خودنیا افزود: با توجه به نیاز شبکه ۲۰ کیلو ولت خط شاهیوند به تعمیرات و به منظور افزایش پایداری و تامین برق مطمئن مخصوصاً در فصل زمستان و بارندگی های احتمالی و همچنین مدیریت بار، مانور جهادی تعمیرات بر روی این شبکه انجام گرفت.

وی اظها کرد: به منظور افزایش رضایتمندی مشترکین سطح استان جلساتی با حضور معاونت بهره‌برداری و دیسپاچینگ برگزار گردید و نقاط آسیب پذیر شناسایی و در نرم افزار pm ثبت و برنامه ریزی جهت تعمیرات آنها در دستور کار قرار گرفته و در یک برنامه زمانبندی و مشخص انجام خواهد شد که مانور اخیر در همین راستا اجرایی شد.

معاونت بهره‌برداری و دیسپاچینگ نیز بیان کرد: خطوط ۲۰ کیلو ولت به عنوان شریان اصلی توزیع برق محسوب می شوند و نیاز است سالیانه دو بار بازدید و تعمیر شوند.

حسینی مهر با اشاره به اینکه فیدر شاهیوند از فیدر های پربار و طولانی مدیریت توزیع برق چگنی است، گفت: بیش از ۹۰ درصد روستاهای بخش شاهیوند از این فیدر تامین برق میگردند و در معرض صدمات زیادی قرار دارد.

وی ادامه داد: بنابراین کل فیدر بازدید و نقاط ضعف شناسایی و در نرم افزار پایش pm ثبت و متناسب با حجم معایب ، مقرر گردید بمنظور کاهش زمان خاموشی و افزایش رضایتمندی مردم در یک حرکت جهادی و در یک روز تعمیرات انجام گردد.

مدیریت توزیع برق شهرستان چگنی نیز گفت: با ساماندهی نیروهای موجود ۶ اکیپ عملیاتی را تشکیل و فیدر مذکور را تعمیر اساسی نمودند.

بهمن رشنو افزود: برنامه و حجم کارهای انجام شده در این مانور شامل نصب سکسیونر روی شبکه جهت سهولت مانور دهی و کاهش خاموشی، برکناری خط فرسوده روستای خانه سرخ و برقدار کردن خط جدید عرضی روستای زوران چم به چم خوشه که در سیل ۹۸ تخریب شده بود.

وی عنوان کرد: همچنین تعویض مقره های شکسته سوزنی و بشقابی، اصلاح جمپرهای شبکه و تعویض کات اوت خط فرعی های فیدر زمزم از دیگر اقدامات انجام شده در این مانور بوده اند.